Takimi permbylles i fushates ne Zagreb 
Shqiptaret do te votojne per vazhdimesine e projekteve dhe puneve te nisura ne dobi te kumunitetit shqiptar ne Kroaci. Do te votojne Numrin 4, do te votojne Erminen, bijen e Kosoves, zerin dhe fjalen e shqipe ne Parlamentin Kroacise. Vota jone per Erminen. Keshtu u shprehen te gjithe pjesemarresit e ketij takimi.
Shume eshte bere ne keto pese vite per krejt shqiptarine. Me Erminen deputete shume me teper pritet te behet ne keto kater vite.
Pjesemarresit unanimisht shprehen mbeshtetjen e tyre.
Faleminderit te gjitheve.
Anton Dedaj 
Kryetar i Keshillit te Pakices Shqiptare te Zares